Tag: Fabrics in Uganda

FABRICS & TEXTIL

TEXFAD – Bwebajja – Uganda

FABRICS & TEXTIL

African Fabric House – Kampala – Uganda

FABRICS & TEXTIL

The Textile Development Agency (TEXDA) – Kampala – Uganda

FABRICS & TEXTIL

Wawoto Kacel Cooperative Society – Gulu – Uganda