Tag: Uganda in Uganda

Kichwamba Orphanage Foundation (KOF) – Kichwamba – Uganda

Wildplaces – Kampala – Uganda

Tembuzi Coffee Ltd – Kampala – Uganda

Crafuti – Kabale – Uganda

Leatherland Ltd – Kampala – Uganda

Soroti Fruits Limited – Soroti – Uganda