All FOOD SERVICES & TRADERS in Central Region

Ntake Bakery and Company Limited – Kampala – Uganda

Nofeka Online Shopping – Kampala – Uganda

Pan Afric Impex (U) Ltd – Kampala – Uganda

Balton Uganda – Kampala – Uganda

Touton Uganda Ltd – Kampala – Uganda

Tooke – Kampala – Uganda