All MINISTRIES & DEPARTMENTS & PUBLIC AGENCIES in Zimbabwe

Zimbabwe Special Economic Zones Authority (ZIMSEZA) – Harare – Zimbabwe

Ministry of Health and Child Care – Harare – Zimbabwe

Zimtrade – Harare – Zimbabwe

Zimbabwe Investment & Development Agency – Harare – Zimbabwe

The Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority – Harare – Zimbabwe

Zimbabwe Tourism Authority – Zimbabwe