All Business not located in Africa in Zhejiang

China Control Valve Zhejiang Co. Ltd. – Wenzhou – China

Link Yiwu – Yiwu – China

Zhengtai Biotechnology Co.,Ltd – Wenzhou – China

Shuangmei Medical Supplies Co. Ltd – Taizhou – China

Wenzhou Unique Valve Co. Ltd. – Wenzhou – China