All GAME RESERVE in Botswana

Central Kalahari Game Reserve – Botswana

Mashatu Game Reserve – Botswana

Moremi Game Reserve – Botswana

Khutse Game Reserve – Khutse – Botswana

Gaborone Game Reserve – Gaborone – Botswana