Tag: Business in Kanye

National Food Technology Research Centre (NFTRC) – Kanye – Botswana

Pop Eye Restaurant and take away – Kanye – Botswana

LEISURE

Jozi Fashion and Music City – Kanye – Botswana

The Motse Lodge and Cultutal Village Hotel – Kanye – Botswana