Tag: Hippopotamuses in Lokori

WILDLIFE

Mare aux Hippopotames – Burkina Faso