Tag: Leather in Zimbabwe

The Zimbabwe Leather Collective (ZLC) – Bulawayo – Zimbabwe

The Leather Institute of Zimbabwe (LIZ) – Bulawayo – Zimbabwe

Prestige Leathers (Pvt) Ltd – Bulawayo – Zimbabwe