All GOV. DEP. & POI in Burkina Faso

Thomas Sankara International Airport – Ouagadougou – Burkina Faso

Burkina Faso Government – Ouagadougou – Burkina Faso

West African Economic and Monetary Union (UEMOA) – Ouagadougou – Burkina Faso