Tag: Hotel in Western Region

Crater Bay Cottages – Kabale – Uganda

Irungu Forest Safai Lodge – Katunguro – Uganda

Igongo Cultural Centre – Mbarara – Uganda

Arcadia Lodge – Lake Bunyonyi – Uganda